ఓ ప్రియురాలా

This is a listing of songs ఓ ప్రియురాలా ideal that people tell as well as present for you. Most of us obtain many tunes ఓ ప్రియురాలా but all of us only exhibit the actual songs that people think are the finest tracks.

This melody ఓ ప్రియురాలా is merely regarding demo if you decide to just like the melody make sure you choose the authentic music. Assist your singer by means of buying the unique disc ఓ ప్రియురాలా hence the performer can provide the most beneficial music as well as continue working.

1 O Priyurala Jawarala Song Sp Balu Performance Swarabhishekam 17th September 2017 Etv Telugu.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7,963 Downloaded: 10,023 Played: การดู Filesize: - Duration: 5:48

2 Mounamelanoyi Movie Full Video Songs O Priyurala Song Sachin, Sampada, Ramana Gogula.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 9,337 Downloaded: 19,112 Played: การดู Filesize: - Duration: 5:33

3 O Priyurala పాట Mounamelanoyi సినిమా సచిన్, Sampada, రమణ Gogula.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 9,257 Downloaded: 19,873 Played: การดู Filesize: - Duration: 5:22

4 Mounamelanoyi తెలుగు సినిమా పూర్తి సాంగ్స్ జ్యూక్ రమణ Gogula.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 2,600 Downloaded: 19,897 Played: การดู Filesize: - Duration: 28:20

5 O Priyuraala ఓ ప్రియురాల.. ఓ జవరాల.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 3,159 Downloaded: 16,559 Played: การดู Filesize: - Duration: 3:09

6 Sri Krishna Pandaveeyam Priyuraala Siggelane Full Video Song ,.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,765 Downloaded: 10,109 Played: การดู Filesize: - Duration: 5:21

7 కోడి కూత సన్నిధి Rev S Aharon Kumar Bible Mission Convention 2006 Devadasu Ayyagaru.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 3,565 Downloaded: 16,243 Played: การดู Filesize: - Duration: 44:34

8 Kaluvala Raaja కలువల రాజ.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 276 Downloaded: 15,835 Played: การดู Filesize: - Duration: 3:08

9 Kanne Manasulu Oh Hrudayamleni Song.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 172 Downloaded: 11,498 Played: การดู Filesize: - Duration: 3:25

10 Asmanilaa Paadu ఆమనిలా పాడు.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 8,730 Downloaded: 12,817 Played: การดู Filesize: - Duration: 4:33

11 Praneswari Naa Priya Sakhi.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 9,628 Downloaded: 18,304 Played: การดู Filesize: - Duration: 7:02

12 Evo Gusagusalu ఏవో గుసగుసలు.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 9,088 Downloaded: 14,865 Played: การดู Filesize: - Duration: 3:00

13 Nuvve Nuvve నువ్వే నువ్వే నాకన్నీ నువ్వే.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 2,026 Downloaded: 11,033 Played: การดู Filesize: - Duration: 2:19

14 Anukunu Adukundam Chitti.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 3,903 Downloaded: 16,948 Played: การดู Filesize: - Duration: 16:09

15 Meghamaalakosam Mayuram మేఘమాల కోసం మయూరుం.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 2,275 Downloaded: 12,213 Played: การดู Filesize: - Duration: 4:36

16 Punnami Vennela పున్నమి వెన్నెల మురిపించేలే.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 5,750 Downloaded: 10,217 Played: การดู Filesize: - Duration: 3:49

17 Weird World టైమ్‌లైన్.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 4,148 Downloaded: 15,220 Played: การดู Filesize: - Duration: 0:55

18 Nisha Leni Naadu నిషా లేని నాడు.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 5,645 Downloaded: 17,572 Played: การดู Filesize: - Duration: 3:23